·
·
·
·
·
The work of Jordi Mitjà is formally heterogeneous, socially and critically engaged, sensitive and poetic at the time. He finds his sources in everyday life’s images; he collects experiences and objects, invents situations and confronts actions to examine the most simple human reactions in unexpected situations.

.

Jordi Mitjà (b.1970, based in Lladó) has had solo exhibitions at Fundació Suñol (Barcelona), Espai 13 -Fundació Miró (Barcelona), Fondazione Zimei (Pescara), Bòlit Centre d’Art Contemporani (Girona), among others. His works has been also exhibited in group exhibitions at MACBA (Barcelona), CA2M (Madrid), Ex-Teresa Arte Actual (Ciudad de México), Centre d’Art la Panera (Lleida), among others.

.

[ El treball de Jordi Mitjà, formalment heterogeni, ple de contingut i crítica social, a la vegada sensible i poètic, troba les seves fonts en imatges de la vida quotidiana que l’artista registra contínuament. Col∙lecciona experiències, imatges, inventa situacions, indaga en arxius, i proposa accions per examinar les reaccions humanes més simples en front a situacions imprevistes. Extreu i inventa a partir de la realitat, bé a través d’un tractament fílmic, bé creant publicacions o objectes, les seves propostes susciten qüestions sobre l’individu, els comportaments socials i l’art.

.

CONTACT

[ Jordi Mitjà
jm@jordimitja.com
Phone (+34) 610 276 171
Marià Llavanera, 13. 17745, Lladó. Girona

---

REPRESENTED BY

[ Bombon Projects
https://bombonprojects.com
Trafalgar 45, local 3, 08010 Barcelona