·
·
The work of Jordi Mitjà is formally heterogeneous, socially and critically engaged, sensitive and poetic at the time. He finds his sources in everyday life’s images; he collects experiences and objects, invents situations and confronts actions to examine the most simple human reactions in unexpected situations.

.

Jordi Mitjà (b.1970, based in Lladó) has had solo exhibitions at Fundació Suñol (Barcelona), Espai 13, Fundació Miró (Barcelona), Fondazione Zimei (Pescara), Bòlit Centre d’Art Contemporani (Girona), among others. His works has been also exhibited in group exhibitions at MACBA (Barcelona), CA2M (Madrid), Ex-Teresa Arte Actual (Ciudad de México), Centre d’Art la Panera (Lleida), among others.

.

[ A través d'obres que tenen una gran varietat de formes: escultura, fotografia, escriptura, dibuix, instal·lació o performance, Jordi Mitjà ha establert un sistema de treball propi. La majoria dels seus projectes impliquen l'aparició d'objectes, situacions i sistemes específics relacionats amb l'espai on es desplega el treball. Cada projecte nou forma part d'aquest procés autònom, que es basa en un mètode de treball dislèxic, d'evolució constant i erràtica. En els seus processos, l'artista qüestiona i capgira els fonaments de la creació, els mecanismes de percepció i aprehensió de les obres i els contextos que trepitja. Jordi Mitjà indaga en llenguatges, sovint enigmàtics per ell mateix, s'apropia d'elements i genera situacions que convoquen l'espectador a una participació activa, oferint-li la possibilitat de continuar les narratives que proposa.

[ El treball de Jordi Mitjà, formalment heterogeni, ple de contingut i crítica social, a la vegada sensible i poètic, troba les seves fonts en imatges de la vida quotidiana que l’artista registra contínuament. Col∙lecciona experiències, imatges, inventa situacions, indaga en arxius, i proposa accions per examinar les reaccions humanes més simples en front a situacions imprevistes. Extreu i inventa a partir de la realitat, bé a través d’un tractament fílmic, bé creant publicacions o objectes, les seves propostes susciten qüestions sobre l’individu, els comportaments socials i l’art.

.

CONTACT

[ Jordi Mitjà
jm@jordimitja.com
Phone (+34) 610 276 171
Marià Llavanera, 13. 17745, Lladó. Girona

---

REPRESENTED BY

[ Bombon Projects
https://bombonprojects.com
Trafalgar 45, local 3, 08010 Barcelona